Z DIANIA V OBCI / OZNAMY
KONTAKT

Obecný úrad Veľký Slivník 82
082 67 Terňa

Tel.: 051/ 459 52 19

e-mail: velkyslivnik@zoznam.sk

 

Deň rodiny 2015

 

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojou prácou k pekne prežitému dňu s našimi deťmi a mládežou, ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí prispeli sponzorskými darmi a veľká vďaka patrí všetkým obyvateľom, ktorí neostali sedieť doma, ale prišli k nám a zúčastnili sa...

Tešíme sa na ďalšie spoločne strávené chvíle, ktoré budeme s radosťou pripravovať pre Vás.

Organizačný tím akcie

 

 

Deň rodiny 2015