Z DIANIA V OBCI / OZNAMY
KONTAKT

Obecný úrad Veľký Slivník 82
082 67 Terňa

Tel.: 051/ 459 52 19

e-mail: velkyslivnik@zoznam.sk

Deň úcty k starším

Dňa 25.10.2015 sme pripravili pre našich seniorov pekné popoludnie v spolupráci s Materskou školou, našimi deťmi a mládežou, ktorí svojou snahou potešili svojich dedkov a babky pekným tancom, spevom aj recitáciou básní. Dúfam,  že toto malé poďakovanie za ich pomoc nám mladším im dobre padlo a aspoň troška sa vrátili v spomienkach do svojich mladých čias.