Z DIANIA V OBCI / OZNAMY
KONTAKT

Obecný úrad Veľký Slivník 82
082 67 Terňa

Tel.: 051/ 459 52 19

e-mail: velkyslivnik@zoznam.sk

 

 Víťazi

Trojkráľového turnaja 

v ping pongu

 

 

1. miesto - Ladislav Kmec

2. miesto - Rastislav Kanaš

3. miesto - Miroslav Kozák