Z DIANIA V OBCI / OZNAMY
KONTAKT

Obecný úrad Veľký Slivník 82
082 67 Terňa

Tel.: 051/ 459 52 19

e-mail: velkyslivnik@zoznam.sk

ZMLUVY

č. zmluvy účasntíci suma uzavretá zverejnená
S051500191AVE Košice, s.r.o, Podnikateľská 2, 040 17 Košice0,00 €13.10.201113.10.2011stiahnúť
Dodatok č. 4 k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemovým odpadom
Dodatok č. 01OZ PSI Čapajevova 9, 080 01 Prešov159,84 €29.12.201129.12.2011stiahnúť
Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnych služieb
S-.127VG-FOOD s.r.o, Bardejovská Zábava 1914, 08501 Bardejov0,00 €10.01.201210.01.2012stiahnúť
Zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
6005100112Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra6,50 €01.06.201214.01.2012stiahnúť
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
100511498 ZoPVýchodoslovenská energetika a.s. Košice0,00 €20.03.201220.03.2012stiahnúť
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
N 302/2012JUDr.Ján Marušin, Notársky úrad, Slovenská 69, Prešov159,00 €07.05.201207.05.2012stiahnúť
Kúpna zmluva na nehnuteľnosť parcelu KN C 28/2 pre kupujúceho Bednár Jozef
Dodatok č. 01SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava0,00 €01.06.201201.06.2012stiahnúť
Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
Dodatok č. 01SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava0,00 €01.06.201201.06.2012stiahnúť
Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
Zmluva č. 01Monika Petrušová Veľký Slivník 1 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 02Kušnírová Marcela Veľký Slivník 2 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 03Mikluš Dušan Veľký Slivník 3 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 04Pecúch Pavol Veľký Slivník 4 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 5Šitár Václav Veľký Slivník 7 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 06Poníková Mária Veľký Slivník 8 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 07Poník Vladimír Veľký Slivník 9 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 08Tomko Jozef Veľký Slivník 11 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 09Adamévá Marta Veľký Slivník 13 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 10Mazák Eduard Veľký Slivník 17 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 11Fech Marek Veľký Slivník 22 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 12Kmec Pavol Veľký Slivník 23 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
3552023446Kooperatíva poisťovňa, Farská ul. Nitra122,00 €31.12.201001.01.2011stiahnúť
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
5100261591CVSE, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice0,00 €02.01.201102.01.2011stiahnúť
Zmluva o združenej dodávke elektriny
2011/005Jozef Guman- Podnik Služieb, Hubošovce 1280,00 €24.02.201124.02.2011stiahnúť
Zmluva na zabezpečenie vývozu odpadu a jeho zneškodnenia
20116066Wi-Net PO s.r.o. Raslavice0,00 €08.03.201108.03.2011stiahnúť
Zmluva o poskytovaní služieb
2115100911Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 8, 811 05 Bratislava0,00 €29.03.201101.04.2011stiahnúť
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
080-2023.330Kooperatíva poisťovňa, Farská ul. Nitra0,00 €23.03.201128.03.2011stiahnúť
Poistná zmluva pre poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb
Zmluva č. 13Imriščák Pavol Veľký Slivník 18 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 14Šitárová Mária Veľký Slivník 24 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 15Petrašková Marta Veľký Slivník 25 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 16Štefan Anton veľký Slivník 26 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 17Kanaš Štefan Veľký Slivník 27 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 18Krajňak Vincent Veľký Slivník 28 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 19Gajdoš Jozef Veľký Slivník 29 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 20Pecuchová Margita Veľký Slivník 33 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 21Kmecová Jolana Veľký Slivník 32 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 22Lazorík Duša Sekčovská 22/10 086 41 Raslavice0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 23Jankanič Ladislav Veľký Slivník 35 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 24Kolpák Pavel Veľký Slivník 36 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 25Kucharik Anton Veľký Slivník 38 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 26Stašík František Veľký Slivník 39 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 27Kmec Peter Veľký Slivník 41 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 28Kmec Jaroslav Veľký Slivník 42 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 29Vertaľová Apolonia Veľký Slivník 43 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 30Jakubčová Ľudmila Veľký Slivník 44 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 31Štefaník Ľubomír Veľký Slivník 46 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 32Rejta Ján Veľký Slivník 47 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 33Bernár Jozef Veľký Slivník 49 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 34Imriščák Andrej Veľký Slivník 51 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 35Ing. Kivader Marián K studničke 5 080 05 Prešov0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 36Halčišák Ladislav Veľký Slivník 53 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 37Halčišák Ladislav veľký Slivník 54 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 38Kmecová Marta Veľký Slivník 57 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 39Klobušovská Sabína Veľký Slivník 59 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 40Tomko František Veľký Slivník 60 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 41Fedor Jozef Veľký Slivník 62 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 42Kleban Zdeno Veľký Slivník 61 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 43Kmec Ladislav Veľký Slivník 63 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č.44Anderko Pavol Veľký Slivník 64 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 45Kozma Jozef Veľký Slivník 66 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 46Škurla Rudolf Veľký Slivník 67 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 47Lazorík Marián Veľký Slivník 69 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 48Koval jozef Veľký Slivník 71 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 49Kmec Jozef Veľký Slivník 72 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 50Škurla Stanislav Veľký Slivník 75 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 51Šitár Vincent Veľký Slivník 76 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 52Imriščák Pavel Veľký Slivník 77 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 53Kmec Jozef Veľký Slivník 83 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 54Ihnát Ján Veľký Slivník 93 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 55Mihalčin Pavol Veľký Slivník 58 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 56Kočišová Marta Veľký Slivník 84 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke o pitnej vody
Zmluva č. 57Durkáč Jozef Vľlký Slivník 95 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 58COOP JEDNOTA SD Konštantínova 3 080 01 Prešov0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zaslanie zmluvy o dodávke pitnej vody
Zmluva č.59Hrabková Verona Veľký Slivník 15 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 60Štalmachová Sabína Veľký Slivník 92 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č.61Meščanova Mária Veľký Slivník 30 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č.62Krašinovská Jana Veľký Slivník 45 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 63Mucha Stanislav Veľký Slivník 65 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 64Kmecová Helena Veľký Slivník 70 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 65Zošová Sabína Veľký Slivník 87 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 66Štefan Martin Bernoláková 5 080 01 Prešov0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 67Krajňak Vladimír Veľký Slivník 74 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 68Koscelník Stanislav Veľký Slivník 94 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 69Kmec Andrej Veľký Slivník 86 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 70Mihalčin Pavol Veľký Slivník 58 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 71Kmec Ľubomír Veľký Slivník 16 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
zmluva č.72Šitárová Johana Veľký Slivník 19 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody
zmluva č. 73Sabol Vojtech Veľký Slivník 85 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody.
228/§51/2012Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Slovenská 87, 080 28 Prešov0,00 €25.05.201226.05.2012stiahnúť
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie.
zmluva 374/14/0112Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina0,00 €15.08.201216.08.2012stiahnúť
Zmluva o bežnom účte
zmluva 374/14/0112 sPrima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina0,00 €15.08.201216.08.2012stiahnúť
Zmluva o bežnom účte
039/07/0712Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina0,00 €16.08.201216.08.2012stiahnúť
Návrh na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva č.POB001475/2012
039/07/0712Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina0,00 €16.08.201216.08.2012stiahnúť
Návrh na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva č. POB001475/2012
27110130026Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Slovenská 87, 080 28 Prešov0,00 €25.05.201226.05.2012stiahnúť
Predmet dohody a Práva a povinnosti ÚPSVaR
27110130026Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Slovenská 87, 080 28 Prešov0,00 €25.05.201226.05.2012stiahnúť
Práva a povinnosti zamestnávateľa.
1737/01/0712Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina0,00 €22.08.201223.08.2012stiahnúť
Zmluva o účte Municipálneho úveru- Univerzál.
27110130026Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Slovenská 87, 080 28 Prešov0,00 €25.05.201226.05.2012stiahnúť
Práva a povinnosti zamestnávateľa a Osobitné podmienky.
27110130026Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Slovenská 87, 080 28 Prešov0,00 €25.05.201226.05.2012stiahnúť
Osobitné podmienky a Záverečné ustanovenia.
27110130026Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Slovenská 87, 080 28 Prešov0,00 €25.05.201226.05.2012stiahnúť
Záverečné ustanovenia str. 6
27110130026Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Slovenská 87, 080 28 Prešov0,00 €25.05.201226.05.2012stiahnúť
Menný zoznam absolventov škôl, vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie a špecifikácia pracovných miest na vykonávanie absolventskej praxe.
1736/02/0812Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina0,00 €22.08.201223.08.2012stiahnúť
Municipálny úver- Univerzál Zmluva o úvere č. 40/018/12
Zmluva č. 74Oravec Pavol Veľký Slivník 12 082 67 Terňa0,00 €02.05.201201.06.2012stiahnúť
Zmluva o dodávke pitnej vody.
40/018/12Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina0,00 €22.11.201223.11.2012stiahnúť
Dodatok k Municipálnemu úveru, Zmluve o úvere č.40/018
18072012GEOTRANS Prešov, s.r.o. jesenná 1 080 05 Prešov0,00 €18.07.201219.07.2012stiahnúť
Predmetom zmluvy je realizácia I. etapy hydrogeologického prieskumu na lokalite Veľký Slivník .
15102012GEOTRANS Prešov, s.r.o. jesenná 1 080 05 Prešov0,00 €15.10.201216.10.2012stiahnúť
Premetom zmluvy je realizácia II. etapy hydrogeologického prieskumu na lokalite Veľký Slivník. Cena a platobné podmienky. Termíny zhotovenia diela a dohodnuté spolupôsobenie. Osobitné ujednania. Odovzdanie a prevzatie zmluvného diela. Zmena zmluvy. Záverečné ustanovenia.
05/2013H EKO, spol.s.r.o Košice0,00 €14.03.201305.04.2013stiahnúť
Zber, preprava a spracovanie elektroodpadu
3/2016Uniqa poisťovňa30,00 €01.01.201601.02.2016
Úrazové poistenie pracovníkov menších obecných služieb rok 2016
05/13H EKO, spol.s.r.o Košice0,00 €14.03.201314.03.2013stiahnúť
Zmluva o zbere a spracovaní elektroodpadu.
6005107712Komunálna poistovna Bratislava0,00 €31.03.201331.03.2013stiahnúť
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie.
00183161Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava0,00 €08.04.201322.04.2013stiahnúť
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb.
280/2013-HÚSpráva katastra Prešov0,00 €26.03.201321.05.2013stiahnúť
Poskytnutie údajov z katastra
Dodatok č.1SAD Prešov, a.s., Košická 2, 080 69 Prešov0,00 €24.01.201308.07.2013stiahnúť
Poskytnutie ubytovania
2013COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3 081 77 Prešov0,00 €06.09.201311.09.2013stiahnúť
Dodávka a odber potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru pre ŠJ v MŠ
Zmluva o dodávke plySPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 260,00 €30.08.201310.09.2013stiahnúť
Dodávka plynu pre MŠ
07032014ENERGO GROUP s.r.o., Košice0,00 €07.03.201407.03.2014stiahnúť
Zmluva o uskladnení materiálu
6005106913Komunálna poisťovňa a.s. , Bratislava0,00 €31.12.201331.12.2013stiahnúť
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
740237Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, Bratislava 3700,00 €15.04.201415.04.2014stiahnúť
Poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZ
Zmluva o bežnom účteVÚB BANKA, a.s. Bratislava0,00 €17.03.201417.03.2014stiahnúť
Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb
2014020506WI-NET s.r.o., Hlavná 8/18, Raslavice0,00 €01.05.201401.05.2014stiahnúť
Prenájom vyhradeného miesta na streche - internet
2013Ing. Marek Lipka, audítor, Tulčík 2890,00 €05.09.201305.09.2013stiahnúť
Audit účtovnej závierky
080-2023.330Kooperatíva, Bratislava0,00 €06.06.201409.06.2014stiahnúť
Dodatok č.3 , poistenie výpočtová technika umiestnená v MŠ
PL/22/PO/2014/PLRegionálne združenie miest a obci Prešov-Šariš, Záhradné0,00 €06.06.201409.06.2014stiahnúť
Verejné obstarávanie na nákup zemného plynu
PL/22/PO/2014/ELRegionálne združenie miest a obci Prešov-Šariš, Záhradné0,00 €06.06.201409.06.2014stiahnúť
Verejné obstarávanie na nákup el.energie
ZLP-2014-0159/opisDataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Bratislava0,00 €23.10.201423.10.2014stiahnúť
Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest
Orange Slovensko, a.Orange a.s. Bratislava0,00 €24.11.201424.11.2014stiahnúť
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Orange Slovensko, a.s. Bratislava0,00 €24.11.201424.11.2014stiahnúť
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
SPP, a.s. Bratislava0,00 €23.12.201423.12.2014stiahnúť
Zmluva o dodávke plynu
SPP, a.s. Bratislava0,00 €23.12.201423.12.2014stiahnúť
Zmluva o dodávke plynu
61/2015Prima Banka0,00 €08.01.201508.01.2015stiahnúť
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
62/2015Prima Banka0,00 €08.01.201508.01.2015stiahnúť
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
63/2015Slovak Telekom, a.s.9,00 €15.01.201516.01.2015stiahnúť
Nákup bezdrôtového telefónu
64/2015Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny0,00 €02.01.201520.01.2015stiahnúť
Dohoda č. 3/PO/2015/§12 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
65/2015G&G Company, s.r.o.250,00 €30.01.201503.02.2015stiahnúť
Zabezpečenie vývozu a zneškodnenia odpadu
66/2015IFOsoft verejná obchodná spoločnosť66,00 €30.01.201509.02.2015stiahnúť
Dodávka programového vybavenia Faktúry a objednávky
67/2015SAGI, s.r.o.0,00 €23.01.201519.02.2015stiahnúť
Vykonávanie zberu starého papiera
68/2015MVDr. Drabiščák Gabriel0,00 €10.02.201519.02.2015stiahnúť
Zmluva o odbere kuchynského odpadu zo školskej jedálne
69/2015Obec Demjata0,00 €23.03.201526.03.2015stiahnúť
Dohoda o spoločnom školskom obvode
70/2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny9 400,00 €27.03.201531.03.2015stiahnúť
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na vytvorenie pracovných miest
71/2015Vývhodoslovenský región n. o.399,00 €14.04.201515.04.2015stiahnúť
Vypracovanie Žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu sociálnych zariadení - poradenstvo
72/2015Radoslav Dugas R.D. TECH100,00 €02.01.201524.04.2015stiahnúť
Výkon pracovnej zdravotnej služby
73/2015Union zdravotná poisťovňa a.s.0,00 €23.04.201524.04.2015stiahnúť
Zmluva o využívaní elektronických služieb
76/2015Stredná odborná škola podnikania0,00 €27.03.201505.05.2015stiahnúť
Dohoda č. 76/2014/2015 o realizácii odbornej praxe žiakov
77/2015DOXX, s.r.o.2 542,00 €28.04.201505.05.2015stiahnúť
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov
78/2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny0,00 €26.05.201531.05.2015stiahnúť
Dohoda na menšie obecné služby
79/2015Sociálna poisťovňa0,00 €08.07.201508.07.2015stiahnúť
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
80/2015Telchom s.r.o.20,00 €15.08.201515.08.2015stiahnúť
Výkon činnosti technika požiarnej ochrany a preventivára obce
81/2015ESPIK19,00 €23.09.201523.09.2015stiahnúť
Zmluva o zbere a odvoze kuchynského odpadu
82/2015ESPIK0,00 €23.09.201523.09.2015stiahnúť
Zmluva o zbere a odvoze odpadu - použitého oleja
4/2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov0,00 €22.02.201624.02.2016stiahnúť
Dohoda na vykonávanie menších obecných služieb §10
2/2016ENVI - PAK, a.s0,00 €18.01.201625.01.2016stiahnúť
Zmluva o budúcej zmluve na zabezpečenie zberu triedeného odpadu
1/2016PC - Ekoncom, s.r.o.4,00 €08.01.201611.01.2016stiahnúť
Mandátna zmluva na spracovanie personálnej a mzdovej agendy
89/2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov0,00 €22.12.201522.12.2015stiahnúť
Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb
84/2015Ing. Marek Lipka, audítor300,00 €07.10.201507.10.2015stiahnúť
Zmluva o poskytnutí služieb - audite účtovnej závierky
85/2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov952,00 €27.10.201529.10.2015stiahnúť
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
86/2015KOSIT a.s.182,00 €30.11.201530.11.2015stiahnúť
Zmluva na prenájom a vývoz veľkokapacitných kontajnerov
87/2015Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku370,00 €08.12.201516.12.2015stiahnúť
Sponzorská zmluva - hračky do MŠ
88/2015DataCentrum0,00 €11.12.201511.12.2015stiahnúť
Zmluva o pripojení k informačnému systému DEUS
5/2016Prima banka Slovensko a.s.0,00 €04.03.201608.03.2016stiahnúť
Dodatok k zmluve o účte č. 1 - IBAN
6/2016KOSIT a.s.21 590,00 €16.03.201617.03.2016stiahnúť
Zmluva o dielo na odstránenie divokej skládky v obci
7/2016SlovakTelekom, a.s.0,00 €31.03.201631.03.2016stiahnúť
Zmena balíka služieb pevnej linky
8/2016Dobrovoľná požiarna ochrana Prešov2 000,00 €14.04.201614.04.2016stiahnúť
Zmluva o poskytnutí dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor
9/2016Vijofel trade s.r.o.0,00 €14.04.201614.04.2016stiahnúť
Kúpna zmluva na dodávku mäsa do školskej jedálne
10/2016Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Terni20,00 €25.04.201625.04.2016stiahnúť
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľký Slivník na rok 2016
11/2016Dôvera, zdravotná poisťovňa0,00 €09.05.201609.05.2016stiahnúť
Zmluva o elektronickej komunikácii
12/2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov487,00 €25.05.201631.05.2016stiahnúť
Dohoda o vykonávaní dobrovoľníckej služby
13/2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov4 904,00 €27.05.201631.05.2016stiahnúť
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na vytvorenie pracovného miesta podľa § 54 ŠnZ
14/2016SlovakTelekom, a.s.70,00 €21.04.201631.05.2016stiahnúť
Zmluva o nájme nebytových priestorov
15/2016ENVI - PAK, A.S0,00 €20.04.201631.05.2016stiahnúť
Zmluva o odpadoch podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 a zákona 79/2015, § 59 ods. 2
16/2016Ing. Marek Lipka, audítor300,00 €13.06.201613.06.2016stiahnúť
Vykonanie činností audítora - overenie audit účtovnej závierky obce Veľký Slivník k 31.12.2015
17/2016SK - nic, a.s.0,00 €13.06.201613.06.2016stiahnúť
Návrh na uzavretie rámcovej zmluvy pre poskytovanie priestoru v internetovej doméne SK
18/2016WEBY GROUP, s.r.o.304,00 €15.06.201616.06.2016stiahnúť
Vytvorenie a správa internetovej stránky obce
19/2016Miestna akčná skupina Stráže1 000,00 €16.06.201616.06.2016stiahnúť
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
20/2016Slovgram0,00 €05.04.201627.06.2016stiahnúť
Zmluva v zmysle autorského zákona č. 185/2015 - reprodukcia hudby v obecnom rozhlase
21/2016RAMEX Slovakia, s.r.o.100,00 €04.07.201604.07.2016stiahnúť
Zmluva o reklame
22/2016Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej RKFÚ 94250,00 €07.07.201607.07.2016stiahnúť
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veľký Slivník v roku 2016 č. 2/2016