Z DIANIA V OBCI / OZNAMY
KONTAKT

Obecný úrad Veľký Slivník 82
082 67 Terňa

Tel.: 051/ 459 52 19

e-mail: velkyslivnik@zoznam.sk

FAKTÚRY

č. faktúry dodávateľ suma dátum úhrady spôsob úhrady
725022011AJFA+AVIS Žilina48,00 €13.01.2011stiahnúť
Predplatné - publikácia
7173569808SPP a.s. Bratislava236,00 €15.01.2011stiahnúť
Plyn - OcU
7173570053SPP a.s. Bratislava264,00 €11.01.2011ppstiahnúť
Faktúra za plyn MŠ
OF/11/0069CBS spol. s r.o. Banská Bystrica19,00 €17.01.2011ppstiahnúť
Ročný poplatok za doménu www.velkyslivnik.saris.eu.sk
1120044Wi-Net PO9,00 €13.01.2011ppstiahnúť
Internet za 1/2011- OcU
20110026Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš, Prešov38,00 €20.01.2011ppstiahnúť
Asistenčné služby sociálnej pomoci
91500037VIJOFEL TRADE, sro. Bartošovce55,00 €18.01.2011ppstiahnúť
Potraviny v ŠJ
0072011Regionálne vzdelávacie centrum, Prešov11,00 €28.01.2011ppstiahnúť
Príručka " Miestna samospráva"
112701465Ifosoft v.o.s. Prešov47,00 €28.01.2011ppstiahnúť
Aktualizácia programového vybavenia
1120298Wi-Net PO s.r.o. Raslavice9,00 €02.02.2011ppstiahnúť
Internet OcU
1004COOP JEDNOTA SD Prešov124,00 €02.02.2011ppstiahnúť
potraviny v ŠJ
0044/2011EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Veľký Slavkov19,00 €07.02.2011ppstiahnúť
Prevádzkovanie vodovodu-1/2011
8045177817ORANGE SLOVENSKO a.s. Bratislava29,00 €07.02.2011ppstiahnúť
Telefón
7231966444SPP a.s. Bratislava264,00 €07.02.2011ppstiahnúť
Plyn - MŠ
7231966215SPP a.s. Bratislava229,00 €15.02.2011ppstiahnúť
Plyn - OcU
7494797447VSE Košice850,00 €07.02.2011ppstiahnúť
elektrická energia MŠ
99732487Poradca s.r.o. Žilina54,00 €07.02.2011ppstiahnúť
Predplatné- Verejná správa
0156001019A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. prevádzkareň Prešov212,00 €11.02.2011ppstiahnúť
Vývoz odpadu
0722978609T-Com a.s. Bratislava21,00 €11.02.2011ppstiahnúť
Telefón
080-2023.330Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra34,00 €02.02.2011ppstiahnúť
Poistenie majetku
91500417VIJOFEL TRADE s.r.o. Bartošovce65,00 €16.02.2011ppstiahnúť
Potraviny do ŠJ
1 01/2011ŠJ pri Materskej škole Veľký Slivník8,00 €23.02.2011ppstiahnúť
Doplatok ku stravnému pre deti v MŠ
1069COOP JEDNOTA SD Prešov92,00 €16.02.2011ppstiahnúť
potraviny v ŠJ
7494795855Východoslovenská energetika a.s. Košice706,00 €17.02.2011ppstiahnúť
Elektrická energia - preddavok
6/2011EkoSem-Stanislav Seman, Ruská Nová Ves420,00 €21.03.2011ppstiahnúť
Revízie v MŠ
7212013212SPP a.s. Bratislava216,00 €07.03.2011ppstiahnúť
Plyn - OcU
7212013442SPP a.s. Bratislava264,00 €07.03.2011ppstiahnúť
Plyn MŠ
1120533Wi-Net PO s.r.o. Raslavice9,00 €04.03.2011ppstiahnúť
Internet
0220/2011EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Veľký Slavkov19,00 €07.03.2011ppstiahnúť
Prevádzkovanie vodovodu
5115003932ORANGE SLOVENSKO a.s. Bratislava29,00 €07.03.2011ppstiahnúť
Telefon
2011/098Jozef Guman- Podnik Služieb, Hubošovce 128473,00 €07.03.2011ppstiahnúť
Vývoz odpadu
0156001056A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. prevádzkareň Prešov211,00 €07.03.2011ppstiahnúť
Vývoz odpadu
2008COOP JEDNOTA SD Prešov185,00 €09.03.2011ppstiahnúť
Potraviny do ŠJ
5 02/2011ŠJ pri Materskej škole Veľký Slivník11,00 €11.03.2011ppstiahnúť
Doplatok ku stravnému pre deti v MŠ
7723995938T-Com a.s. Bratislava33,00 €11.03.2011ppstiahnúť
Telefón
2083COOP JEDNOTA SD Prešov75,00 €11.03.2011ppstiahnúť
Potraviny v ŠJ
112703500Ifosoft v.o.s. Prešov150,00 €21.03.2011ppstiahnúť
Aktualizácia programového vybevenia
1160755Wi-Net PO s.r.o. Raslavice6,00 €23.03.2011ppstiahnúť
Internet pre MŠ
20110067Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš, Prešov38,00 €23.03.2011ppstiahnúť
Služby asistenčnej pomoci
110028PC style, Prešov159,00 €23.03.2011ppstiahnúť
Zakúpenie tlačiarne
2011065FLORIÁN s.r.o. Prešov453,00 €23.03.2011ppstiahnúť
Náhradné diely do AVIE,hasičskej striekačky
91501019VIJOFEL TRADE s.r.o. Bartošovce80,00 €28.03.2011ppstiahnúť
Potraviny do ŠJ
26101855171JURA EDITION spol. s r.o. Bratislava57,00 €11.04.2011ppstiahnúť
Predplatné - Právo pre ROPO a OBCE
2111108827SOZA Bratislava20,00 €06.04.2011ppstiahnúť
Odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
1120767Wi-Net PO s.r.o. Raslavice9,00 €04.04.2011ppstiahnúť
Internet - OcU
1161024Wi-Net PO s.r.o. Raslavice10,00 €08.04.2011ppstiahnúť
Internet - MŠ
3552023446Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra30,00 €21.03.2011ppstiahnúť
Poistenie AVIE
080-2023.330Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra32,00 €06.04.2011ppstiahnúť
Poistenie majetku
7113783787SPP a.s. Bratislava118,00 €15.04.2011ppstiahnúť
Plyn - OcU
7113784002SPP a.s. Bratislava264,00 €11.04.2011ppstiahnúť
Plyn - MŠ
11050Wi-Net PO s.r.o. Raslavice83,00 €06.04.2011ppstiahnúť
Montáž internet.zariadenia do MŠ
0364/2011EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Veľký Slavkov19,00 €11.04.2011ppstiahnúť
Prevádzkovanie vodovodu
8 03/2011ŠJ pri Materskej škole Veľký Slivník14,00 €06.04.2011ppstiahnúť
Doplatok ku stravnému pre deti v MŠ
5118468426ORANGE SLOVENSKO a.s. Bratislava29,00 €11.04.2011ppstiahnúť
Telefón
8725010865T-Com a.s. Bratislava26,00 €11.04.2011ppstiahnúť
Telefón
0156001092A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. prevádzkareň Prešov218,00 €11.04.2011ppstiahnúť
Vývoz odpadu
3031COOP JEDNOTA SD Prešov166,00 €28.04.2011ppstiahnúť
Potraviny v ŠJ
3101COOP JEDNOTA SD Prešov121,00 €15.04.2011ppstiahnúť
Potraviny v ŠJ
080.2023.330Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra6,00 €15.04.2011ppstiahnúť
Poistenie majetku
080.2023.330Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra0,00 €15.04.2011ppstiahnúť
Poistenie majetku
2111168NOMiland, s.r.o.Košice32,00 €15.04.2011ppstiahnúť
Všeobecný materiál- nálepky - pre MŠ
4001COOP JEDNOTA SD Prešov166,00 €28.04.2011ppstiahnúť
Potraviny do ŠJ
711095NOMI SLOVAKIA s.r.o. Košice17,00 €29.04.2011ppstiahnúť
Učebné pomôcky pre MŠ
2011059Danka Tkačová, DM.Servis, Kapušany40,00 €05.05.2011ppstiahnúť
Aktualizácia softwaru Kataster
4085COOP JEDNOTA SD Prešov115,00 €13.05.2011ppstiahnúť
Potraviny v ŠJ
F 110231INŠTALCOMP, s.r.o. Duklianska 17 085 01 Bardejov3,00 €30.12.2011ppstiahnúť
2012/283Jozef Guman- Podnik Služieb, Hubošovce 128 082 66 Uzovce675,00 €11.05.2012stiahnúť
3100247883Východoslovenská energetika a.s. Košice20,00 €15.05.2012stiahnúť
Východoslov. energetika a.s Košice, Faktúra za službu
5712004182AVE Košice s.r.o. Košice224,00 €15.05.2012stiahnúť
0472/2012EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Veľký Slavkov19,00 €09.05.2012stiahnúť
3738079740Slovak Telekom28,00 €09.05.2012stiahnúť
5162116464ORANGE SLOVENSKO a.s. Bratislava43,00 €19.05.2012stiahnúť
7184142346SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava69,00 €15.05.2012Istiahnúť
718414529SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava352,00 €09.05.2012stiahnúť
2012096FLORIÁN s.r.o. Prešov171,00 €04.05.2012stiahnúť
11042012Školská jedáleň pri MŠ 082 67 Veľký Slivník10,00 €04.05.2012stiahnúť
7450901639Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice671,00 €04.05.2012stiahnúť
7450900222Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice653,00 €04.05.2012stiahnúť
122001301Wi-Net PO s.r.o. Sekčovská 483/23 08641 Raslavice9,00 €04.05.2012stiahnúť
126001439Wi-Net PO s.r.o. Sekčovská 483/23 08641 Raslavice10,00 €04.05.2012stiahnúť
1205684Slovgram Jakubovov nám. 14 813 48 Bratislava33,00 €04.05.2012stiahnúť
3100242589Východoslovenská energetika a.s. Košice8,00 €20.04.2012stiahnúť
703/2012Školská jedáleň pri MŠ 082 67 Veľký Slivník12,00 €13.04.2012stiahnúť
5712003173AVE Košice, s.r.o, Podnikateľská 2, 040 17 Košice225,00 €13.04.2012stiahnúť
1737085414Slovak Telekom44,00 €13.04.2012stiahnúť
5158663970ORANGE SLOVENSKO a.s. Bratislava45,00 €10.04.2012stiahnúť
0323/2012EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Veľký Slavkov19,00 €10.04.2012stiahnúť
7267453923SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava179,00 €16.04.2012Istiahnúť
7267454009SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava352,00 €10.04.2012stiahnúť
2012029PC style, s.r.o. Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov55,00 €10.04.2012stiahnúť
122000990Wi-Net PO s.r.o. Sekčovská 483/23 08641 Raslavice9,00 €10.04.2012stiahnúť
126001111Wi-Net PO s.r.o. Sekčovská 483/23 08641 Raslavice10,00 €10.04.2012stiahnúť
2012/050023RAKY stav, s.r.o.Hlavná 387/87 086 41 Raslavice8,00 €02.04.2012stiahnúť
212004114O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18 080 06 Prešov8,00 €23.04.2012pú 93stiahnúť
2012008Stanisla Vasiľko- PESV Vaniškovce 34 086 41 Vaniškovce 3488,00 €26.03.2012stiahnúť
20120044Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš, Prešov39,00 €26.03.2012stiahnúť
103002012Poľnohospod. druzstvo Sekčov v Tulciku 082 13 Tulčik 32351,00 €21.03.2012stiahnúť
8/2012EKO Sem, Stanislav Seman Ruská Nová Ves č. 55 080 05 Prešov- Solivar150,00 €21.03.2012stiahnúť
21203063O.S.V.O.comp, a.s. Strojnícka 18 080 06 Prešov99,00 €16.03.2012pú 76stiahnúť
1312200034Obec Kapušany Hlavná 104/6 082 12 Kapušany331,00 €13.03.2012stiahnúť
Faktúra za dopravu a služby
5712002132AVE Košice s.r.o. Podnikateľská 2 040 17 Košice212,00 €13.03.2012stiahnúť
Faktúra za poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve.
6736091538Slovak Telekom33,00 €13.03.2012stiahnúť
Faktúra za služby pevnej siete
73002012Poľnospodarske drustvo Sekčov v Tulčiku 082 13 Tulčik 323153,00 €07.03.2012stiahnúť
5155231839ORANGE SLOVENSKO a.s. Bratislava40,00 €07.03.2012stiahnúť
0181/2012EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Veľký Slavkov 059 91 Stredná 12619,00 €07.03.2012stiahnúť
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu.
502/2012Školská jedáleň pri MŠ 082 67 Veľký Slivník5,00 €06.03.2012stiahnúť
Faktúra za vyúčtovanie stravného detí
122703281Ifosoft v.o.s. Prešov Sabinovská 36 080 01 Prešov150,00 €13.03.2012stiahnúť
Faktúra- update program. vybavenia agendy obecného úradu
7247428425SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26352,00 €07.03.2012stiahnúť
7247428221SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26327,00 €15.03.2012Istiahnúť
080-2023.330Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra Samova 11 949 01 Nitra41,00 €21.03.2012stiahnúť
3552023446Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra Samova 11 949 01 Nitra30,00 €21.03.2012stiahnúť
126000802Wi-Net PO s.r.o. Sekčovská 483/23 08641 Raslavice10,00 €06.03.2012stiahnúť
Faktúra za internet N SPEED 1 za období 03/12
122000679Wi-Net PO s.r.o. Sekčovská 483/23 08641 Raslavice9,00 €06.03.2012stiahnúť
Faktúra za internet N SPEED 2 za období 03/12 Zľava
2012119LUMA spol. s.r.o. Vodná 9/8 945 01 Komárno16,00 €27.02.2012pú 37stiahnúť
Faktúra za vlajku SR, vlajku EU
2012/095Jozef Guman- Podnik Služieb, Hubošovce 128 082 66 Uzovce778,00 €27.02.2012stiahnúť
Faktúra za 3x vývoz a zneškodnenie odpadu kat.č. 20 03 07- objemný odpad z obce Veľký Slivník
221150676HOBLA H Slovensko s.r.o. Ku Bratke 1 934 05 Levice73,00 €27.02.2012stiahnúť
2012012POstyl, s.r.o. Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov73,00 €27.02.2012stiahnúť
201/2012Školská jedáleň pri MŠ 082 67 Veľký Slivník9,00 €23.02.2012stiahnúť
Faktúra za výučtovanie stravného za mesiac január
OF/12/0745CBS, spol, s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Banská Bystrica78,00 €23.02.2012stiahnúť
5712001240AVE Košice s.r.o. Podnikateľská 2 040 17 Košice216,00 €21.02.2012stiahnúť
Faktúra za poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve
86071761Poradca s.r.o. Žilina Pri Celulózke 40 010 01 Žilina24,00 €21.02.2012stiahnúť
4735094837Slovak Telekom47,00 €08.02.2012stiahnúť
Faktúra za služby pevnej siete
2121105647SOZA Bratislava20,00 €08.02.2012stiahnúť
Faktúra za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzobníka SOZA
2012006Poľno-Čergov s.r.o. Hlavna 238/2 082 67 Terňa52,00 €08.02.2012stiahnúť
Faktúra za prevedene prace autom T-148 CAS-10 PO 265 BY
20120013Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš, Prešov39,00 €06.02.2012stiahnúť
Faktúra za služby asistenčnej pomoci v oblasti sociálnych služieb za obdobie 1.Q 2012
0043/2012EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Veľký Slavkov 059 91 Stredná 12619,00 €06.02.2012stiahnúť
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu za mesiac január
5151831759ORANGE SLOVENSKO a.s. Bratislava37,00 €06.02.2012stiahnúť
122000368Wi-Net PO s.r.o. Sekčovská 483/23 08641 Raslavice9,00 €06.02.2012stiahnúť
Faktúra za internet N SPEED 2 za období 02/12 Zľava
126000522Wi-Net PO s.r.o. Sekčovská 483/23 08641 Raslavice10,00 €06.02.2012stiahnúť
Faktúra za internet N SPEED 1 za období 02/12
7227409974SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava352,00 €06.02.2012stiahnúť
7227409772SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava347,00 €15.02.2012Istiahnúť
2250059749Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice971,00 €06.02.2012stiahnúť
Faktúra- Elektrina dodávka a distribúcia
22500006595Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice653,00 €06.02.2012stiahnúť
Faktúra- Elektrina dodávka a distribúcia
126000250Wi-Net PO s.r.o. Sekčovská 483/23 08641 Raslavice10,00 €30.01.2012stiahnúť
Faktúra za internet N SPEED 1 za období 01/12
122701313Ifosoft v.o.s. Prešov Sabinovská 36 080 01 Prešov52,00 €30.01.2012stiahnúť
Faktúra za update programového vybavenia MZDY- v 12. 01.
8310186450IURA EDITION, spol, s.r.o.61,00 €23.01.2012stiahnúť
122000045Wi-Net PO s.r.o. Sekčovská 483/23 08641 Raslavice9,00 €19.01.2012stiahnúť
Faktúra za internet N SPEED 2 za období 01/12 Zľava
5711012101AVE Košice s.r.o. Podnikateľská 2 040 17 Košice27,00 €16.01.2012stiahnúť
12/0074CBS, spol, s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Banská Bystrica19,00 €09.01.2012stiahnúť
Faktúra - ročný poplatok za odmenu
12090/2012AJFA -AVIS, s.r.o. Žilina49,00 €09.01.2012stiahnúť
7154100674SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava358,00 €16.01.2012Istiahnúť
7154100726SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava352,00 €09.01.2012stiahnúť
126001769Wi-Net PO s.r.o. Sekčovská 483/23 08641 Raslavice10,00 €05.06.2012stiahnúť
Faktúra za Internet N SPEED 1 za období 06/12
122001617Wi-Net PO s.r.o. Sekčovská 483/23 08641 Raslavice9,00 €05.06.2012stiahnúť
Faktúra za internet N SPEED 2 za období 06/12 - Zľava
2012 92VG-FOOD s.r.o, Bardejovská Zábava 1914, 08501 Bardejov47,00 €30.05.2012stiahnúť
Faktúra pre Školskú jedaleň s MŠ
2012 20VG-FOOD s.r.o, Bardejovská Zábava 1914, 08501 Bardejov33,00 €30.06.2012stiahnúť
Faktúra pre Školskú jedáleň s MŠ
5081COOP Jendota , spotrebné družstvo Konštantínová 3, 081 77 Prešov133,00 €05.06.2012stiahnúť
Faktúra za tovar dodaný z prevádzkovej jednotky č. 101.031
4074COOP Jendota , spotrebné družstvo Konštantínová 3, 081 77 Prešov87,00 €16.05.2012stiahnúť
Faktúra za tovar dodaný z prevádzkovej jednotky č. 101.031.
4017COOP Jendota , spotrebné družstvo Konštantínová 3, 081 77 Prešov195,00 €04.05.2012stiahnúť
Faktúra za tovar dodaný z prevádzkovej jednotky č. 101. 031.
2012 63VG-FOOD s.r.o, Bardejovská Zábava 1914, 08501 Bardejov57,00 €27.04.2012stiahnúť
Faktúra pre Školskú jedáleň s MŠ
3018COOP Jendota , spotrebné družstvo Konštantínová 3, 081 77 Prešov167,00 €20.04.2012stiahnúť
Faktúra za tovar dodaný z prevádzkovej jednotky č. 101.031.
3100COOP Jendota , spotrebné družstvo Konštantínová 3, 081 77 Prešov161,00 €17.04.2012stiahnúť
Faktúra za tovar dodaný z prevádzkovej jednotky č. 101.031.
2012 37VG-FOOD s.r.o, Bardejovská Zábava 1914, 08501 Bardejov79,00 €13.03.2012stiahnúť
Faktúra pre Školskú jedáleň s MŠ
2038COOP Jendota , spotrebné družstvo Konštantínová 3, 081 77 Prešov47,00 €13.03.2012stiahnúť
Faktúra za tovar dodaný z prevádzkovej jednotky č. 101.031.
2015COOP Jendota , spotrebné družstvo Konštantínová 3, 081 77 Prešov114,00 €06.03.2012stiahnúť
Faktúra za tovar dodaný z prevádzkovej jednotky č. 101.031.
1077COOP Jendota , spotrebné družstvo Konštantínová 3, 081 77 Prešov130,00 €15.02.2012stiahnúť
Faktúra za tovar dodaný prevádzkovej jednotky č. 101.031.
1006COOP Jendota , spotrebné družstvo Konštantínová 3, 081 77 Prešov113,00 €06.02.2012stiahnúť
Faktúra za tovar dodaný z prevádzkovej jednotky č. 101.031.
201208VG-FOOD s.r.o, Bardejovská Zábava 1914, 08501 Bardejov12,00 €06.02.2012stiahnúť
Faktúra pre Školskú jedáleň s MŠ
201207VG-FOOD s.r.o, Bardejovská Zábava 1914, 08501 Bardejov104,00 €06.02.2012stiahnúť
Faktúra pre Školskú jedáleň s MŠ
1405/2012Školská jedáleň pri MŠ 082 67 Veľký Slivník12,00 €15.06.2012stiahnúť
Fakturujeme Vám vyúčtovanie stravného za mesiac Máj 2012
5076COOP Jendota , spotrebné družstvo Konštantínová 3, 081 77 Prešov248,00 €15.06.2012stiahnúť
Faktúra za tovar dodaný z prevádzkovej jednotky č. 101, 031,
200273220Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica4,00 €13.06.2012stiahnúť
Faktúra za detský časopis BOBIK
212053Štempeľ Miroslav sevis a predaj organizačnej techniky Lada 207, 082 12 Kapušany176,00 €13.06.2012stiahnúť
Faktúra za dodané školské a kancelárske potreby.
200349821Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica7,00 €13.06.2012stiahnúť
Faktúra za časopisy ZVONČEK, ZVESTI MS A MK SR, PREDŠKOLSKÁ VÝCH.
2739072589Slovak Telekom a.s. Bratislava24,00 €11.06.2012stiahnúť
Faktúra za služby pevnej siete
5712005155AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice221,00 €11.06.2012stiahnúť
Faktúra za poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve.
0640/2012EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Veľký Slavkov 059 91 Stredná 12619,00 €11.06.2012stiahnúť
Na základe ZOD č. 68/05 fakturujeme za prevádzkovanie verejného vodovodu za mesiac máj.
5165572077ORANGE SLOVENSKO a.s. Bratislava Prievozká 6/A 821 0942,00 €11.06.2012stiahnúť
faktúra za poskytovanie sieťových služieb
20120081Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš, Námetie mieru 2 080 01 Prešov39,00 €26.06.2012stiahnúť
Faktúra za služby asistenčnej pomoci v oblasti sociálnej služieb za obdobie 3. Q 2012
3552023446Prvá Komunálna Finančná a.s. Samova 11 94901 Nitra30,00 €26.06.2012stiahnúť
V zmysle poistnej zmluvy č. 3552023446 pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla .
080-2023.330Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra Samova 11 949 01 Nitra39,00 €26.06.2012stiahnúť
V zmysle poistnej zmluvy č. 080-2023.330 a dodatkov ku zmluve pre poistenie majetku.
7442108819SSP a.s. Bratislava-36,00 €01.01.1970Dstiahnúť
Faktúra ktorej výsledkom je preplatok
7442108820SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava336,00 €28.06.2012stiahnúť
Faktúra za nedoplatok .
6013COOP Jendota , spotrebné družstvo Konštantínová 3, 081 77 Prešov162,00 €29.06.2012stiahnúť
Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za tovar dodaný z prevádzkovej jednotky č. 101. 031
126002104Wi-Net PO s.r.o. Sekčovská 483/23 08641 Raslavice10,00 €04.07.2012stiahnúť
Faktúra za internet N SPEED 1 za období 07/12
122001921Wi-Net PO s.r.o. Sekčovská 483/23 08641 Raslavice9,00 €04.07.2012stiahnúť
Faktúra za internet N SPEED 2 za období 07/12 Zľava
5712006173AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice219,00 €10.07.2012ppstiahnúť
Faktúra za poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve.
0826/2012EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Veľký Slavkov 059 91 Stredná 12619,00 €09.07.2012stiahnúť
Na základe ZOD č. 68/05 fakturujeme Vám za prevádzkovanie verejného vodovodu za mesiac jún.
6300164270SSP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26359,00 €09.07.2012stiahnúť
Faktúra za dodávku zemného plynu.
2740066979Slovak telekom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava27,00 €16.07.2012stiahnúť
Faktúra za služby pevnej siete.
2012/395Jozef Guman- Podnik Služieb, Hubošovce 128 082 66 Uzovce388,00 €09.07.2012stiahnúť
Faktúra za 1x vývoz a zneškodnenie odpadu kat. č. 20 03 07- objemný odpad z obce Veľký Slivník od futbalového ihriska dňa 03.07. 2012 a pristavenie VOK.
5169042241ORANGE SLOVENSKO a.s. Bratislava Prievozká 6/A 821 0945,00 €09.07.2012stiahnúť
6300048630SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava25,00 €12.07.2012Istiahnúť
Faktúra za dodávku zemného plynu.
6032COOP Jendota , spotrebné družstvo Konštantínová 3, 081 77 Prešov137,00 €12.07.2012stiahnúť
Faktúra za tovar dodaný z prevádzkovej jednotky č. 101. 031.
122002239Wi-Net s.r.o. sekčovská 483/23 08641 Raslavice9,00 €06.08.2012ppstiahnúť
Internet N SPEED 2 za období 08/12
126002430Wi-Net s.r.o. sekčovská 483/23 08641 Raslavice10,00 €06.08.2012ppstiahnúť
Internet N SPEED 1 za období 08/12
6300164270SSP -Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26359,00 €06.08.2012ppstiahnúť
faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu.
6300048630SSP -Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2625,00 €06.08.2012ppstiahnúť
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu.
2250059749Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice671,00 €02.08.2012ppstiahnúť
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny .
2250006595Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice653,00 €02.08.2012ppstiahnúť
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny.
122707447IFOsoft verejná obchodná spoločnosť Sabinovská 36 080 01 Prešov19,00 €08.08.2012ppstiahnúť
Faktúra za - update programového vybavenia MZDY - v 12.07.
122010CBS, spol, s.r.o. Kynceľová 54 97401 Banská Bystrica78,00 €08.08.2012ppstiahnúť
Faktúra za maľovanie mapy Prešov okolie.
203002012Poľnohospodárské drustvo Sekčov v Tulčiku 082 13 Tulčik 323102,00 €02.08.2012ppstiahnúť
Faktúra za dodávku vody.
193002012Poľnohospodárské drustvo Sekčov v Tulčiku 082 13 Tulčik 323102,00 €02.08.2012ppstiahnúť
Faktúra za dodávku vody.
1741063257Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava20,00 €10.08.2012ppstiahnúť
Faktúra za služby pevnej siete.
5172501963Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava37,00 €10.08.2012ppstiahnúť
Faktúra za služby siete.
2012058PCstyle, s.r.o. Frantikánske námestie 3/A 080 01 Prešov320,00 €10.08.2012ppstiahnúť
Faktúra za opravu PC.
1206455200Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martine Rázusa 23/A, 010 01 Žilina19,00 €10.08.2012ppstiahnúť
Faktúra za zálohovo preddavok na Finančného spravodajstva, ročník 2013
FV120332ITcity s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov93,00 €10.08.2012ppstiahnúť
Faktúra za služby podľa objednávok.
1005/2012EKOSERVIS Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov19,00 €20.08.2012ppstiahnúť
Na základe ZOD č. 68/05 fakturujeme Vám za prevádzkovanie verejného vodovodu za mesiac júl.
5712007107AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice214,00 €14.08.2012ppstiahnúť
Fakturujeme Vám za poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve.
1311200093Obec Kapušany Hlavná 104/6 082 12 Kapušany251,00 €20.08.2012ppstiahnúť
Fakturujeme Vám dopravu a služby zo dňa 30.06.2012, dňa 07.07.2012.
2012075Obec Terňa Hlavná 58 082 67 Terňa49,00 €20.08.2012ppstiahnúť
Fakturujeme Vám prenájom auta na dovoz vody dňa 31.07.2012
243002012Poľnohospodarske drustvo Sekčov v Tulčiku 323 082 13 Tulčik102,00 €21.08.2012ppstiahnúť
Fakturujeme Vám za dovoz vody.
1120892CART PRINT, s.r.o. Štúrova 57/B 949 01 Nitra35,00 €29.10.2012pstiahnúť
Faktúra na objednávku tlačív
6300048630SSP -Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26264,00 €08.11.2012stiahnúť
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.11.2012-30.11.2012
201200125VG- Food s.r.o. Bardejovská Zábava 1914 085 01 Bardejov26,00 €21.08.2012ppstiahnúť
Faktúra za Školskú jedáleň.
131820096Obec Kapušany Hlavná 104/6 082 12 Kapušany298,00 €03.09.2012ppstiahnúť
Faktúra za dopravu a služby zo dňa 31.07.2012, dňa 09.08.2012 a dňa 10.08.2012
2012/508Jozef Gurman- Podnik Služieb Hubošovce 128 082 66 Uzovce289,00 €03.09.2012ppstiahnúť
Faktúra za 1x vývoz a zneškodnenie odpadu kat.č. 20 03 07- objemný odpad z obce Veľký Slivnik dňa 22. 08. 2012 a pristavenie VOK.
7120064NOMI Slovakia s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice9,00 €10.09.2012ppstiahnúť
1122208947ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica9,00 €10.09.2012ppstiahnúť
Faktúra za listy a dvojlisty dodávané v množstve minimálne 10 kusov.
1199/2012EKOSERVIS Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov19,00 €10.09.2012ppstiahnúť
Na základe ZOD č. 68/05 fakturujeme Vám za prevádzkovanie verejného vodovodu za mesiac august.
5175979413Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava56,00 €10.09.2012ppstiahnúť
Faktúra za sietove pripojenie.
209454Regionálny úrad verejného zdravotníctva Hollého 5 080 01 Prešov198,00 €10.09.2012ppstiahnúť
Faktúra za chemický rozbor 9 vzoriek pitných vôd odobratých dňa 20.08.2012 z RD v obci Veľký Slivník na základe objednávky č. 3/2012 zo dňa 20.08.2012 v celkovej čiastke.
6300164270SSP -Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26359,00 €10.09.2012ppstiahnúť
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 7207609727
5712008127AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice229,00 €13.09.2012ppstiahnúť
Faktúra za poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve.
126002746Wi-Net s.r.o. sekčovská 483/23 08641 Raslavice10,00 €06.09.2012ppstiahnúť
Internet N SPEED 1 za období 09/12
122002556Wi-Net s.r.o. sekčovská 483/23 08641 Raslavice9,00 €06.09.2012ppstiahnúť
Internet N SPEED 2 za období 09/12 Zľava
20120148VG- Food s.r.o. Bardejovská Zábava 1914 085 01 Bardejov127,00 €14.09.2012ppstiahnúť
Faktúra za nákup potravín pre Školskú jedáleň pri MŠ.
9742052874Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava31,00 €14.09.2012ppstiahnúť
Faktúry za služby pevnej siete.
6300048630SSP -Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2651,00 €17.09.2012ppstiahnúť
Faktúra za opakovanie zemného plynu 7207609538.
10001COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3 081 77 Prešov232,00 €18.09.2012ppstiahnúť
Faktúra za zápis v Obchodnom registri OS Prešov v odd. DR vložka číslo 190P.
201204509CONDRAD TRADE s.r.o Klimkovičová 4 841 01 Bratislava163,00 €25.09.2012pvstiahnúť
Faktúra za dodanie Endoskop poštovné kuriér.
20120117Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš Námestie mieru 2 080 01 Prešov39,00 €28.09.2012ppstiahnúť
Na základe zmluvy č. 26/2011 Vám fakturujeme služby asistenčnej pomoci v oblasti sociálnych služieb za obdobie 4. Q2012
3558Prvá Komunálna Finančná, a.s Samova 11 949 01 Nitra30,00 €28.09.2012ppstiahnúť
V zmysle poistnej zmluvy č. 3552023446 pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Vás žiadame o úhradu poistného za doleuvedené obdobie.
3558Prvá Komunálna Finančná, a.s Samova 11 949 01 Nitra41,00 €28.09.2012ppstiahnúť
V zmysle poistnej zmluvy č. 080-2023.330 a dodatkov ku zmluve pre poistenie majetku Vás žiadame o úhradu poistného za doleuvedené obdobie. Splátka za obdobie: 1.10. 2012- 31.12.2012.
5712008127AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice229,00 €13.09.2012ppstiahnúť
Faktúra za poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve.
122002866Wi-Net PO s.r.o. Sekčovská 483/23 08641 Raslavice9,00 €04.10.2012stiahnúť
Internet N SPEED 2 za období 10/12
126003059Wi-Net PO s.r.o. Sekčovská 483/23 08641 Raslavice10,00 €04.10.2012stiahnúť
Internet N SPEED 1 za období 10/12
6300164270SSP -Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26359,00 €10.10.2012stiahnúť
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu.
6300048630SSP -Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26160,00 €10.10.2012stiahnúť
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu.
201202254Maquita s.r.o. Soľná 738/36 972 13 Nitrianske Pravno30,00 €04.10.2012stiahnúť
Faktúra za školské pomôcky pre Materskú škôlku.
10002COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3 081 77 Prešov184,00 €04.10.2012stiahnúť
Faktúra za potraviny pre materskú škôlku.
209/2012Školská jedáleň pri MŠ 082 67 Veľký Slivník13,00 €04.10.2012stiahnúť
Faktúra za vyúčtovanie stravného (detí) za mesiac september 2012 .
5179503014Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava35,00 €10.10.2012stiahnúť
Faktúra za poskytovanie služieb v sieti orange.
1383/2012EKOSERVIS Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov19,00 €10.10.2012stiahnúť
Na základe ZOD č. 68/05 fakturujeme Vám za prevádzkovanie verejného vodovodu za mesiac september.
37843040245Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava22,00 €10.10.2012stiahnúť
Faktúra za služby pevnej siete.
5712009138AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice212,00 €10.10.2012stiahnúť
Faktára za poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve.
2012033Sanislav Vasiľko- PESV Vaniškovce 34 086 41 Vaniškovce 34125,00 €25.10.2012stiahnúť
Faktúrujeme Vám ročnú servisnú prehliadku P.K. VAILLANT a zapojenie P: Š
2012020František Potocký Kendice 381 082 01 Kendice150,00 €12.10.2012stiahnúť
Faktúra za opravu PS 12: výmena tesnenie hlavy motora úprava, výmena oleja+ olejového filtra v dohodnutej sume.
2012/630Jozef Gurman- PODNIK SLUŽIEB Hubošovce 128 082 66 Uzovce746,00 €22.10.2012stiahnúť
Faktúra za 2x vývoz a zneškodnenie odpadu kat. č. 20 03 07- objemný odpad z obce Veľký Slivnik od cintorína a zo začiatku obce dňa 15.10.2012 a pristavanie VOK.
210567Regionálny úrad verejného zdravotníctva Hollého 5 080 01 Prešov97,00 €25.10.2012stiahnúť
Faktúra za laboratórny rozbor vzorky pitnej vody odobratej dňa 20.09.2012 z MŠ Veľký Slivník na základe vašej objednávky č. 4/2012 v celkovej čiastke.
210567Regionálny úrad verejného zdravotníctva Hollého 5 080 01 Prešov7,00 €25.10.2012stiahnúť
Poklad pre fakturáciu
210567Regionálny úrad verejného zdravotníctva Hollého 5 080 01 Prešov31,00 €25.10.2012stiahnúť
Poklad pre fakturáciu
210567Regionálny úrad verejného zdravotníctva Hollého 5 080 01 Prešov59,00 €25.10.2012stiahnúť
Poklad pre fakturáciu vzorky vody
20120182VG-Food s.r.o. Bardejovská Zábava 1914 085 01 Bardejov78,00 €25.10.2012stiahnúť
Faktúra za mäsové produkty pre MŠ.
10003COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3 081 77 Prešov202,00 €25.10.2012stiahnúť
Faktúra za potraviny pre MŠ
10003COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3 081 77 Prešov202,00 €25.10.2012stiahnúť
Príloha k faktúre za potraviny pre MŠ
10003COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3 081 77 Prešov202,00 €25.10.2012stiahnúť
Príloha k faktúre za potraviny pre MŠ
6300164270SSP -Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26359,00 €08.11.2012stiahnúť
Faktúra zopakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.11.2012-30.11.2012
2250059749Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice671,00 €05.11.2012stiahnúť
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
2250006595Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice653,00 €05.11.2012stiahnúť
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.9.2012-30.11.2012
126003375Wi-Net PO s.r.o. Sekčovská 483/23 08641 Raslavice10,00 €05.11.2012stiahnúť
Faktúra za internet N SPEED 1 za obdobie 11/12
122003179Wi-Net PO s.r.o. Sekčovská 483/23 08641 Raslavice9,00 €05.11.2012stiahnúť
Faktúra za internet N SPEED 2 za obdobie 11/12 - zľava
122010077IFOsoft verejná obchodná spoločnosť Sabinovská 36 080 01 Prešov59,00 €05.11.2012stiahnúť
Faktúrujeme Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie v dodacom liste č. 121721/DP Faktúrujeme Vám: reinštaláciu NOD, antivírovú kontrolu, inštaláciu Internet Explorer8,
2744028164Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava24,00 €08.11.2012stiahnúť
Faktúra za služby pevnej siete.
1556/2012EKOSERVIS Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov19,00 €08.11.2012stiahnúť
Faktúra na základe ZOD č. 68/05 fakturujeme Vám za prevádzkovanie verejného vodovodu za mesiac október.
8320108432IURA EDITION , spol. s.r.o. Okr. súd BA 1. oddiel: s.r.o., vložka č. 4868/ Oravská 17 821 09 Bratisl64,00 €08.11.2012stiahnúť
Faktúra za Účtovníctvo ROPO a OBCÍ Preplatené mesačníka ( november 2012- október 2013)
5183002041Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava40,00 €08.11.2012stiahnúť
Faktúra za služby tele. sieti
201204810CONDRAD TRADE s.r.o Klimkovičová 4 841 01 Bratislava34,00 €25.10.2012pstiahnúť
Faktúra za predĺženie.
201228Geotrans, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov7 997,53 €27.08.2012ppstiahnúť
Hydrogeologický prieskum pre zabezpečenie doplňujúceho vodného zdroja pre obecný vodovod vo Veľkom Slivníku
10004COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3 081 77 Prešov182,00 €08.11.2012stiahnúť
Faktúra za potraviny pre MŠ
5701210141AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice221,00 €12.11.2012stiahnúť
Faktúra za odpadové hospodárstvo
2310/2012Školská jedáleň pri MŠ 082 67 Veľký Slivník11,00 €08.11.2012stiahnúť
Faktúra za vyúčtovanie stravného detí za mesiac október 2012
10003COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3 081 77 Prešov202,00 €25.10.2012stiahnúť
Potraviny do školskej jedálny.
20120182VG-Food s.r.o. Bardejovská Zábava 1914 085 01 Bardejov78,00 €25.10.2012stiahnúť
Faktúra pre školskú jedáleň.
1005COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3 081 77 Prešov121,00 €26.11.2012stiahnúť
Faktúra pre školskú jedáleň.
10006COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3 081 77 Prešov166,00 €04.12.2012stiahnúť
Potraviny pre školskú jedáleň.
20120220VG-Food s.r.o. Bardejovská Zábava 1914 085 01 Bardejov41,00 €04.12.2012stiahnúť
Faktúra pre školskú jedáleň.
20120228VG-Food s.r.o. Bardejovská Zábava 1914 085 01 Bardejov28,00 €19.12.2012stiahnúť
faktúra pre školskú jedáleň
10007COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3 081 77 Prešov264,00 €09.01.2013stiahnúť
Potraviny pre školskú jedáleň.
2012033Sanislav Vasiľko- PESV Vaniškovce 34 086 41 Vaniškovce 34125,00 €25.10.2012stiahnúť
Faktúra za ročnú servisnú prehliadku.
2012020František Potocký Kendice 381 082 01 Kendice150,00 €12.10.2012stiahnúť
Faktúra za opravu PS 12.
2012/630Jozef Gurman- PODNIK SLUŽIEB Hubošovce 128 082 66 Uzovce746,00 €22.10.2012stiahnúť
Faktúra za 2x vývoz a zneškodnenie odpadu kat. č. 20 03 07 objemný odpad z obce Veľký Slivnik.
210567Regionálny úrad verejného zdravotníctva Hollého 5 080 01 Prešov97,00 €25.10.2012stiahnúť
Faktúra za laboratórny rozbor vzorky pitnej vody.
2310/2012Školská jedáleň pri MŠ 082 67 Veľký Slivník11,00 €08.11.2012stiahnúť
Faktúra za vyúčtovanie stravného za mesiac október 2012.
120648IT city s.r.o. Prešov35,00 €19.11.2012stiahnúť
Faktúra za služby objednávky.
201237GEOTRANS Prešov, s.r.o. jesenná 1 080 05 Prešov8 720,00 €04.12.2012stiahnúť
Realizácia II. etapy hydrogeologického prieskumu pre zabezpečenie doplňujúceho vodného zdroja pre obecný vodovod vo Veľkom Slivníku.
200349822Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica6,00 €04.12.2012stiahnúť
Faktúra pre materskú školskú.
201305193PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12 81464 Bratislava197,00 €04.12.2012stiahnúť
Faktúra za prevod, poukážkou.
20121115LIMPO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov8,00 €03.12.2012stiahnúť
Faktúra za známky pre psov.
6300164270SSP -Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26359,00 €07.12.2012stiahnúť
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu.
6300048630SSP -Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26311,00 €07.12.2012stiahnúť
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu.
30290035268DOXX stravné lístky160,00 €28.11.2012stiahnúť
Faktúra za odber ceninových poukážok.
2611/2012Školská jedáleň pri MŠ 082 67 Veľký Slivník7,00 €06.12.2012stiahnúť
Faktúra za vyúčtovanie stravného za mesiac november 2012.
212140Štempeľ Miroslav Lada 20749,00 €06.12.2012stiahnúť
Faktúra za dodanie kancelárskych potrieb.
212141Štempeľ Miroslav Lada 207284,00 €07.12.2012stiahnúť
Dodanie školských a kancelárskych potrieb.
212142Štempeľ Miroslav Lada 207107,00 €06.12.2012stiahnúť
faktúra za dodanie kancelárskych potrieb a spotrebný tovar, dodacie listy.
122003473Wi-Net PO s.r.o. Sekčovská 483/23 08641 Raslavice9,00 €06.12.2012stiahnúť
Faktúra za internet N SPEED 2 za období 12/12
126003674Wi-Net PO s.r.o. Sekčovská 483/23 08641 Raslavice10,00 €06.12.2012stiahnúť
Faktúra za internet N SPEED1 za období 12/12
5186531394Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava51,00 €13.12.2012stiahnúť
Faktúra za služby sieti orange.
1756/2012Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov19,00 €13.12.2012stiahnúť
Faktúra na základe ZOD č. 68/05 za prevádzkovanie verejného vodovodu za mesiac november.
5745029004Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava15,00 €13.12.2012stiahnúť
Faktúra za služby pevnej siete.
3552023446Prvá Komunálna Finančná a.s. Samova 11 949 01 Nitra30,00 €24.01.2013stiahnúť
Vyúčtovanie poistného .
0802023.330Prvá Komunálna Finančná a.s. Samova 11 949 01 Nitra41,00 €24.01.2013stiahnúť
Vyúčtovanie poistného.
5701211140AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice212,00 €19.12.2012stiahnúť
Faktúra za služby v odpadovom hospodárstve 11/2012
202349821Slovenská pošta a.s. partizanská cesta 9 975 99 Banská Bystrica18,00 €19.12.2012stiahnúť
Faktúra za preplatené Predškolská vých. a včielka pre materskú školu.
01433/2012Olymp- Jozef Smrhola Madarovska 103/71 935 87 Satovka13,00 €19.12.2012stiahnúť
Faktúra za PF karta, obálka, poštovne+ balné.
1318200151Obec Kapušany Hlanvá 104/6 082 12 Kapušany242,00 €19.12.2012stiahnúť
Faktúra za dopravu a služby zo dňa 19.10.2012, dňa 25.10.2012 a dňa 26.10.2012.
220120922Baribal s.r.o. Kežmarská cesta 2134/21 054 01 Levoča70,00 €20.12.2012stiahnúť
Faktúra pre potreby materskej školsky.
99912314Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov66,00 €04.01.2013stiahnúť
Faktúra za zriadenie spoločného obecného úradu a objednaných služieb na rok 2012
5190071192Orange Slovensko, a.s. metodova 8 821 08 Bratislava34,00 €09.01.2013stiahnúť
Faktúra za služby sieti orange.
1931/2012Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov19,00 €08.01.2013stiahnúť
Faktúra na základe ZOD č. 68/05 za prevádzkovanie verejného vodovodu za mesiac december.
31122012Školská jedáleň pri MŠ 082 67 Veľký Slivník9,00 €09.01.2013stiahnúť
Faktúra za vyúčtovanie streného detí za mesiac december 2012.
9746007289Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava18,00 €15.01.2013stiahnúť
Faktúra za služby pevnej siete.
20120160Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš Námestie mieru 2 080 01 Prešov15,00 €15.01.2013stiahnúť
Faktúra za služby asistenčnej pomoci v oblasti sociálnej služby-lekársky posudok p. Šitarová.
CEN/2606/2012Prima Banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina39,00 €24.01.2013stiahnúť
Faktúra o zariadenie a vedenie účtu majiteľa cenných papierov.
5041201264Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina11,00 €24.01.2013stiahnúť
Faktúra za Finančného spravodajcu ročník 2012.
5701212201AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice243,00 €24.01.2013stiahnúť
Faktúra za služby v odpadovom hospodárstve 12/2012.
2250006595Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice159,00 €24.01.2013stiahnúť
Faktúra za zaplatenú platbu opakovanej dodavky elektriny.
2250059749Východoslovenska energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice0,00 €25.01.2013Dstiahnúť
Faktúra za zaplatené platby za opakované dodávky energie pre Materskú škôlku.
6300048630SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26123,00 €24.01.2013stiahnúť
Faktúra za vyúčtovanie za obdobie 19.6.2013- 31.12.2012
20120003VG-Food s.r.o. Bardejovská Zábava 1914 085 01 Bardejov36,00 €15.01.2013stiahnúť
Faktúra pre školskú jedáleň.
20130016VG-Food s.r.o. Bardejovská Zábava 1914 085 01 Bardejov83,00 €04.02.2013stiahnúť
Faktúra pre školskú jedáleň.
10008COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3 081 77 Prešov154,00 €04.02.2013stiahnúť
Faktúra za potraviny pre školskú jedáleň.
10009COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3 081 77 Prešov144,00 €08.02.2013stiahnúť
Faktúra za potraviny pre školskú jedáleň.
20130053VG-Food s.r.o. Bardejovská Zábava 1914 085 01 Bardejov16,00 €18.03.2013stiahnúť
Faktúra pre školskú jedáleň.
10010COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3 081 77 Prešov243,00 €07.03.2013stiahnúť
Faktúra za potraviny pre školskú jedáleň.
20130067VG-Food s.r.o. Bardejovská Zábava 1914 085 01 Bardejov44,00 €18.03.2013stiahnúť
Faktúra pre školskú jedáleň.
10011COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3 081 77 Prešov377,00 €08.04.2013stiahnúť
Faktúra za potraviny pre školskú jedáleň.
136000214Wi-Net PO s.r.o. Sekčovská 483/23 08641 Raslavice10,00 €08.01.2013stiahnúť
Faktúra za internet N SPEED 1 za období 01/13
132000038Wi-Net PO s.r.o. Sekčovská 483/23 08641 Raslavice9,00 €08.01.2013stiahnúť
Faktúra za internet N SPEED 2 za období 01/13, zľava -5,08.
27713311INPROST s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava 152,00 €08.01.2013stiahnúť
Faktúra za obecne noviny na rok 2013.
51785/2013AJFSA+AVIS s.r.o. Kiemenska 34 010 01 Žilina49,00 €09.01.2013stiahnúť
Faktúra za publikácie edície pre mzdovú účtovníčku.
6300048630SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26331,00 €09.01.2013stiahnúť
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu.
6300164270SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26359,00 €09.01.2013stiahnúť
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu.
VH/13/0041CBS, splo, s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Banská Bystrica19,00 €24.01.2013stiahnúť
Faktúra za ročný poplatok za doménu.
130028Partrnerstvo sociálnej subregiónu Šariš Námestie mieru 2 080 01 Prešov39,00 €02.02.2013stiahnúť
Faktúra za služby asistenčnej pomoci v oblasti sociálnych služieb za obdobie 1.Q 2013
132701461IFOsoft verejná obchodná spoločnosť Sabinovská 36 080 01 Prešov43,00 €02.02.2013stiahnúť
Faktúra za update programového vybavenia MZDY - v 13.01.
5701301025AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice34,00 €02.02.2013stiahnúť
Faktúra za služby v odpadovom hospodárstve.
00402013EKOSERVIS Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov19,00 €06.02.2013stiahnúť
Faktúra na základe ZOD č. 68/05 za prevádzkovanie verejného vodovodu za mesiac január.
2250059749Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice392,00 €06.02.2013stiahnúť
Faktúra za dodávku elektriny.
2250006596Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice708,00 €06.02.2013stiahnúť
Faktúra za dodávku elektriny.
6300164270SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26359,00 €06.02.2013stiahnúť
Faktúra za dodávku zemného plynu.
6300048630SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26321,00 €06.02.2013stiahnúť
Faktúra za dodávku zemného plynu.
136000523Wi-Net PO s.r.o. Sekčovská 483/23 08641 Raslavice10,00 €06.02.2013stiahnúť
Faktúra za internet N SPEED 1 za období 02/13
5193668383Orange Slovenko, a.s. Metodová 8 821 08 Bratislava34,00 €06.02.2013stiahnúť
Faktúra za poskytovanie siete orange.
7417723701SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26606,00 €29.01.2013Dstiahnúť
Faktúra za dodávku zemného plynu- vyúčtovanie.
201/2013Školská jedáleň pri MŠ 082 67 Veľký Slivník8,00 €08.02.2013stiahnúť
Faktúra za vyúčtovanie stravného detí za mesiac január 2013.
4746985052Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava26,00 €08.02.2013stiahnúť
Faktúra za služby pevnej siete.
5701301117AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice221,00 €18.02.2013stiahnúť
Faktúra za služby v odpadovom hospodárstve.
2013004Poľno-Čergov s.r.o. Hlavná 238/2 082 67 Terňa52,00 €18.02.2013stiahnúť
Faktúra za vývoz odpadu zo žumpy.
2131105099SOZASlovenský ochranný zväz autorských pre práva k hudobným dielam Rastislavova3 821 08 Bratislava 20,00 €20.02.2013stiahnúť
Faktúra za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel.
132702486IFOsoft verejná obchodná spoločnosť Sabinovská 36 080 01 Prešov150,00 €05.03.2013stiahnúť
Faktúra za update program. vybavenia agendy obecného úradu pre rok 2013- v 13.01. Zoznam podsystémov: -IM, PU,EO, DA.
136000827Wi-Net RA s.r.o. Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice10,00 €05.03.2013stiahnúť
Faktúra za internet N SPEED 1 za období 03/13 pre Materskú škôlku.
6300164270SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26359,00 €07.03.2013stiahnúť
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu.
6300048630SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26303,00 €07.03.2013stiahnúť
Faktúr za opakovanú dodávku zemného plynu pre MŠ.
220130033Baribal s.r.o. Kežmarská cesta 2134/21 054 01 Levoča643,00 €07.03.2013stiahnúť
Faktúra za nábytok pre materskú škôlku.
5022013Školská jedáleň pri MŠ 082 67 Veľký Slivník8,00 €06.03.2013stiahnúť
Faktúra za vyúčtovanie stravného detí za mesiac február 2013.
5197289119Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava34,00 €08.03.2013stiahnúť
Faktúra za služby siete orange.
5747967944Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava21,00 €08.03.2013stiahnúť
Faktúra za služby pevnej siete.
0179/2013EKOSERVIS Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov19,00 €08.03.2013stiahnúť
Faktúra na základe ZOD č. 68/05 za prevádzkovanie verejného vodovodu za mesiac február.
2013006eRCIS, s.r.o. Šrobárova 6564/6 080 01 Prešov55,00 €17.04.2013stiahnúť
Faktúra na objednávku.
20130087VG-Food s.r.o. Bardejovská Zábava 1914 085 01 Bardejov43,00 €17.04.2013stiahnúť
Faktúra pre školskú jedáleň.
10012COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3 081 77 Prešov136,00 €22.04.2013stiahnúť
Faktúra za potraviny pre materskú škôlku.
3552023446Prvá Komunálna Finančná a.s. Samova 11 949 01 Nitra30,00 €13.03.2013stiahnúť
Faktúra za výučtovanie poistného.
080-2023.330Prvá Komunálna Finančná a.s. Samova 11 949 01 Nitra41,00 €13.03.2013stiahnúť
Faktúra za výučtovanie poistného za obdobie 1.4 2013- 30.6.2013.
5701302123AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice219,00 €13.03.2013stiahnúť
Faktúra za služby v odpadovom hospodárstve.
2013/132Jozef Gurman- PODNIK SLUŽIEB Hubošovce 128 082 66 Uzovce896,00 €14.03.2013stiahnúť
Faktúra za 3x vývoz a zneškodnenie odpadu kat. č. 20 03 07- objemný odpad z obce Veľký Slivnik dňa 13.3.2013 a pristavenie VOK.
OF 130063Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš Námestie mieru 2 080 01 Prešov39,00 €03.04.2013stiahnúť
Faktúra za služby asistenčnej pomoci v oblasti sociálnych služieb za obdobie 2.Q 2013
20130135FEREX s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra246,00 €08.04.2013stiahnúť
Faktúra za kontajnere pre obec.
12032013Školská jedáleň pri MŠ 082 67 Veľký Slivník11,00 €05.04.2013stiahnúť
Faktúra za vyúčtovanie stravného detí za mesiac marec 2013.
6300164270SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26359,00 €08.04.2013stiahnúť
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu pre materskú škôlku.
6300048630SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26166,00 €08.04.2013stiahnúť
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu pre obecný úrad.
5200936542Orange Slovenko, a.s. Metodová 8 821 08 Bratislava34,00 €08.04.2013stiahnúť
Faktúra za služby siete orange.
0346/2013Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov19,00 €08.04.2013stiahnúť
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu za mesiac marec.
5701303136AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice227,00 €15.04.2013stiahnúť
Faktúra za služby v odpadovom hospodárstve.
8748947740Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava28,00 €08.04.2013stiahnúť
Faktúra za služby pevnej siete.
136001127Wi-Net RA s.r.o. Sekčovská 483/23 086 41 Raslavice10,00 €10.04.2013stiahnúť
Faktúra za internet N SPEED 1 za období 04/13 pre materskú škôlku.
373538064BAUMAX SR, spol. s.r.o. Hodonínska 25 841 03 Bratislava42,00 €09.04.2013P 49stiahnúť
faktúra za Kalove čerpadlo.