Z DIANIA V OBCI / OZNAMY
KONTAKT

Obecný úrad Veľký Slivník 82
082 67 Terňa

Tel.: 051/ 459 52 19

e-mail: velkyslivnik@zoznam.sk

DENNÝ PORIADOK

  

07:00 – 09:00  hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia  

09:00 – 09:30  hygiena, činnosti zabezpečujúce výživu, DESIATA  

09:30 – 10:20  edukačná aktivita 

10:20 – 10:30  hygiena  

10:30 – 11.30  pobyt vonku

11:30 – 12.30  hygiena, činnosti zabezpečujúce životosprávu, OBED 

12:30 – 14.30  odpočinok  

14.30 – 15:00  hygiena, činnosti zabezpečujúce výživu, OLOVRANT 

15:00 – 16:00  hry a hrové činnosti, rozchádzanie detí, konzultácie s rodičmi

 

 

   Prevádzka v materskej škole je v čase od 7:00 – 16:00 hod.