Z DIANIA V OBCI / OZNAMY
KONTAKT

Obecný úrad Veľký Slivník 82
082 67 Terňa

Tel.: 051/ 459 52 19

e-mail: velkyslivnik@zoznam.sk

                 Zamestnanci MŠ 

 


Tatiana Kopčáková - riaditeľka MŠ

 

Bc. Lucia Imriščáková – učiteľka MŠ


 

Simona Kmecová – vedúca ŠJ

Dana Mihalčinová – kuchárka

 

Mária Anderkováškolníčka, upratovačka