Z DIANIA V OBCI / OZNAMY
KONTAKT

Obecný úrad Veľký Slivník 82
082 67 Terňa

Tel.: 051/ 459 52 19

e-mail: velkyslivnik@zoznam.sk

Obecný úrad Veľký Slivník                                 

 

Starostka obce:             Jana Sabolová        tel. kontakt:      0905 283 923

                                                                             e-mail:       velkyslivnik@gmail.com

 

Zástupca starostky:     Mgr. Richard Lejko

Poslanci OZ:                 František Tomko

                                        Jaroslava Gajdošová

                                        Jozef Štefan

                                        Jaroslav Kmec

 

Zamestnanci 

Obecný úrad :               Anna Kmecová                              účtovníčka

                                        Ján Konečný                       hlavný kontrolór obce

                                        Monika Petrušová                         upratovačka

 

 

Materská škola:            Tatiana Kopčáková                      riaditeľka

                                         Bc. Lucia Imriščáková                 učiteľka

                                         Simona Kmecová             vedúca školskej jedálne  

                                         Dana Mihalčinová                         kuchárka

                                         Mária Anderková                           školníčka                                    

                                       

Úradné hodiny                                     

 PONDELOK                 7,30     -     15,30  hod.

 UTOROK                      7,30     -     15,30  hod.

 STREDA                       7.30     -     16,30  hod.

 ŠTVRTOK                    7,30     -      15,30  hod.

 PIATOK                         7,30     -      14,30  hod.

 

 Obedňajšia prestávka:  12,00    -    12,30  hod.

 

Kontakt:                        051/4595219

E-mail:                          velkyslivnik@gmail.com

 

 


Zväčšiť mapu